Kroměříž – Zborovice

Autor: Stanislav Domanský • s.d(at)centrum.cz
Téma: Tratě • Vydáno dne: 08. 12. 2006


Regionova jede po nerekonstruovaném mostěV uplynulých dnech byla dokončena rekonstrukce mostu přes řeku Moravu na trati z Kroměříže. Což je pro příznivce kolejové dopravy jistě dobrá zpráva, po mostě se totiž jezdilo jenom krokem. A osud trati se jevil velmi nejistě ...


Odjezd ze Zborovic 24.11.2006Provoz na této trati byl zahájen v roce 1881 jako pokračování místní dráhy z Hulína do Kroměříže, otevřené v roce 1880. Po vybudování dráhy Kojetín – Bielsko, jehož součástí se stal i úsek z Kroměříže do Hulína se stala z trati do Zborovic typická lokálka. Až do 50 let 20. století se kolem trati rozvíjely smělé plány, spojení Zborovice – Morkovice (5 km) a Zdounky – Koryčany (20km). Toto řešení by určitě pozvedlo do jiného světla nejen trať o níž mluvíme, ale i dvě navazující lokálky, kam dnes již osobní vlaky nejezdí.

Tak, jako na každé lokálce, i zde v pravidelných obdobích přicházela myšlenka zastavení provozu. Trať však zachraňovala silná nákladní doprava. Dodnes vyjíždí každý den přestavovací vlak do Zdounek a Kotojed (do Zborovic jen výjimečně).

Cestující ve Zborovicích 24.11.2006Osobní doprava je dnes nepostradatelná pro koncovou obec Zborovice s cca 1500 obyvateli, předchozí úsek má souběh s autobusy na Kyjov a poměr cestujících mezi autobusy a vlaky je přibližně stejný. Ještě počátkem tohoto století jezdily vlaky nejen se sólovým motorovým vozem, ale i s přípojným vozem a jednou denně dokonce doplňoval soupravu jeden motorový vůz na konci. Bohužel díky přesunu prosperující mlékárny ve Zdounkách mimo region, zákaznickému jízdnému (cestující využívající jeden směr k cestě do Kroměříže si Z kartu sotva pořídí), celkovou nezaměstnaností na Kroměřížsku a dalším důvodům poklesl počet cestujících tak, že po celý den stačí jediný motorový vůz.

Největší nebezpečí pro tuto trať představoval plán dřívějšího Kroměřížského zastupitelstva: V úseku Kroměříž – Kotojedy (3 kilometry) zrušit železniční trať a na jejím náspu postavit silniční obchvat. Zbývající úsek by mohl být zachován a chybějící koleje by mohla nahradit MHD! To by znamenalo nejen vyhnání i zbývajících cestujících, ale i konec dodnes fungující nákladní dopravy. Obchvat města je přitom zamýšlen i v jiných variantách, mimo jiné i v těsném sousedství lokálky.

Regionova jela mimořádně do ZborovicCelá trať leží ve Zlínském kraji, který má nejméně hustou železniční síť na území České republiky. Trať do Zborovic je nejméně vytíženou železnicí tohoto kraje. Dle oficiálních údajů Zlínského kraje přepraví v dnešní době cca 500 cestujících za den a s touto tratí by mělo být do budoucna počítáno. Dle odborné studie se může stav cestujících vrátit na dvojnásobek. Při vybudování zastávky v Kroměříži u Bagráku (o které se neuvažuje, ale místní by ji uvítali - lidnaté sídliště, sportovní areály, supermarket) a změnou trasování některých souběžných autobusových linek (spoje od Litenčic ukončit přestupem na vlak ve Zdounkách,…) by tento stav mohl být ještě zajímavější. Věřme tedy, že nové zastupitelstvo se bude k tomuto problému stavět jinak a oprava mostu přes řeku Moravu je prvním krůčkem k oživení této příměstské lokálky.

Schéma možného řešení dopravní obsluhy
Na plánku jeden z možných návrhů dopravy v oblasti. Červeně je značena železniční trať, zeleně páteřní autobusová linka, modře navazující autobusy (ušetřené souběhy by se mohly projevit navýšením spojů v „modrých úsecích“), žlutě jsou současné autobusové linky, které s tratí nesouvisejí.