Popelka (1)

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Téma: Tratě • Vydáno dne: 07. 12. 2006


Chtěl bych vám tu povyprávět pohádku o jedné železniční popelce. Kdysi v dávné minulosti byla postavena trať, která měla obrovský strategický význam pro část Rakousko-Uherska, Čechy. A tento strategický význam si ponechala dodnes. Tato trať byla vybudována v druhé vlně budování železnic u nás. Neprozřetelně byla postavena jako jednokolejná a i přesto, že většina spodních staveb a všechny mosty přes počítaly s budoucím zdvoukolejněním, až dosud se jí zdvoukolejnit nepodařilo.


Je to nejdelší neelektrifikovaná jednokolejka u nás, po které jezdívaly vlaky nejvyšší kategorie (EC a IC). Tato přeshraniční trať byla vždy za své existence páteřní pro naši republiku a vždy investičně opomíjená. Jediná větší investice byla v prodloužení stanic a vybudování dvou výhyben. Dala by se bez nadsázky nazvat popelkou našich tratí. Maximální rychlost je 90km/h, respektive 100km/h po rekonstrukci jednoho úseku. Přes trať vedl unikátní akvadukt, který padl za oběť plánované elektrizaci. Jako zajímavost bych ještě dodal, že na této trati je nejkratší vzdálenost mezi dvěma dopravnami u nás, a možná i na celém světě. Výhybka odbočky, ze které odbočuje lokálka, je vzdálena 2 metry od výhybky nákladiště na této lokálce. Obce, po kterých jsou odbočka a nákladiště pojmenovány jsou při tom od sebe vzdáleny 3 kilometry. Už víte, o kterou trať se jedná?

Kvíz: která je to trať?