Šimrati ČD bosou nohou ...

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Téma: Články • Vydáno dne: 01. 12. 2006


Reklama na RT expressVe středu odpoledne zrušila firma Railtrans předváděcí jízdu chystaného RT expressu z Prahy do Pardubic, ve čtvrtek ráno zástupci firmy na veřejnost oznámili, že RT expresy do odvolání nevyjedou. Jako odůvodnění padlo na dosud neschválené lokomotivy Siemens a nespolehlivost původně nabízeného náhradního řešení, zápůjčku 50 let starých elektrických lokomotiv řady 140.


V detailnějším vysvětlování Railtrans uvádí značné administrativní překážky různých schvalovacích procesů, příliš tvrdé technické normy zabezpečovacího zařízení a další úřední komplikace. Jako ukázku absurdnosti současného stavu na české železnici uvedl vždy usměvavý pan Šimral, že ČD, jako majitel železničních stanic po nich chce tak zvané pošlapné, tedy úhradu za to, že cestující Railtransu budou chodit po nádraží ČD, přitom vlaky RT pojedou po kolejích patřící státní organizaci SŽDC.

Z vysvětlování momentálního neúspěchu RT expessu vyplynulo, že je v současné době bráněno jakékoli doslovné konkurenci na železnici ze strany dominantního dopravce, jemuž jde mnoho institucí na ruku.

Časový horizont, kdy by se mohl RT express rozjet po českých kolejích padl akorát v tom smyslu „byli bychom rádi, kdybychom vyjeli v průběhu platnosti nastávajících jízdního řádu“ (2006-2007, pozn. red.)

K případné spolupráci s ostatními dopravci pan Šimral uvedl, že v budoucnosti „něco chystá“, ale zda se bude jednat o snahu vytvoření plnohodnotné alternativní plošné sítě „nedominantních“ dopravců nebo dokonce v některých relacích kombinaci vlak – autobus, patří zatím do sféry firemního tajemství.

Ohledně regionální dopravy pan Šimral uvedl, že v loňském roce podali nabídku na provoz na několika tratí v Karlovarském kraji a dvě tratě v kraji Ústeckém, avšak nebyli vybráni. Díky tomu firma momentálně zvažuje, zda se bude ještě regionální dopravou dále zabývat, či ji zcela vypustí ze svého zorného úhlu.

Dopravní web též položil panu Šimralovi otázku, jak vnímá situaci na regionálních drahách, resp. jak má být vnímáno tvrzení, že na tratích, kde jezdí soupravy do úrovně vozu 810 s vlekem nemá vlak co dělat a má být nahrazen autobusy. Zejména si musíme uvědomit, že tento stav odpovídá prakticky všem tratím u nás, s výjimkou několika příměstských tratí velkých měst. V tomto směru jsme se dočkali spíše vyhýbavé nekonkrétní odpovědi.

Reklama na RT express
Petr Šimral
Radan Stift


Odkazy