Dvě obce

Autor: Milan Ježek • milan.jezek(at)t-email.cz
Téma: Dopravní koncepce • Vydáno dne: 30. 11. 2006


Vzdušnou čarou jsou od sebe vzdáleny Zásmuky od Kouřimi asi 6,5 km. Po železnici napočítáme vzdálenost pouze o 3,5 km více - tedy 10 km. Podle počtu obyvatel jsou obě obce zcela rovnocenné. V Kouřimi žije 1767 obyvatel a v Zásmukách 1721 trvale přihlášených občanů. V čem se tyto dvě blízká sídla budou od 10.12.2006 lišit? Zatímco ti z Kouřimi mohou být zatím klidní a nadále využívat výhod osobní železniční dopravy, ti druzí ze Zásmuk mají prostě smůlu. Vlaky k nim už nedojedou.


Kouřim i Zásmuky přitom leží v podstatě na stejné trati. Z Kouřimi do Peček (stanice na koridoru - přestup na Prahu, Kolín a Pardubice) přes Bošice to po trati 012 trvá vlakem něco kolem 36 minut. Ze Zásmuk (na trati 013) do Peček přes Bošice se jede asi o 15 minut déle. Jediný problém je v tom, že trať mezi oběma sídly není přímá, ale dělí se v Bošicích. To znamená, že přímé vlaky do Peček by mohli jezdit buď přímo přes Bošice s vynecháním Kouřimi (potom by nebyla obsluhována Kouřim) nebo ze Zásmuk do Bošic odtud do Kouřimi a zpět a dále pokračovat do Peček. V tomto případě by stanice v Kouřimi byla úvraťová.

Obyvatelé Zásmuk mají ale smůlu. Jízdní řád na trati 013 připomíná trhací kalendář již nyní. Pouhopouhé tři páry vlaků v pracovní dny, navíc jen do Bošic bez přípoje do Peček, jsou cestujícím v podstatě k ničemu. Čekat na zastávce kdesi v polích (Bošice) na přípoj do Peček přes půl hodiny je opravdu jen pro otrlé povahy. Vlaky z Peček sice jedou do Zásmuk přímo, ale i tyto spoje jsou za tohoto stavu zbytečné. Jedná se vlastně o jednosměrný provoz. Nemůže-li cestující odjet ze Zásmuk do Peček, těžko se bude vracet zpět z Peček vlakem! Za této neradostné situace přišli moudří pánové ze Středočeského kraje zjistit stav na trati a vidouce, že vlaky vozí vzduch se rozhodli dopravu zrušit. Na základě nepoužitelného současného jízdního řádu bude příště již jen nulový grafikon. Zato z Kouřimi do Peček i od nového jízního řádu zůstane zachována čilá osobní doprava - 14 párů vlaků v pracovní dny!

A zde si nemohu odpustit zásadní poznámku. Proč úředníci na krajském úřadu a další zainteresovaní (ČD) si usnadnili práci tím, že pouze zjistili, kolik jezdí cestujících vlakem "do polí" a podle toho rozhodli tak jak rozhodli? Stačilo pouze racionalizovat provoz. Vlaky mohly ekonomicky obsluhovat s využitím úvrati v Kouřimi (Bošice - Kouřim pouze 3 km!) i Zásmuky, přičemž by četnost těchto spojů mohla být stejná jako na současné úrovni na trati Kouřim - Pečky. Kapacita vlaku by byla plně využita připojením Zásmuk. To ale vyžaduje trochy uvažování ve vzájemných souvislostech a dobré vůle.

Závěrem mi zbývá poděkovat alespoň společnosti KŽC s.r.o. za její chvályhodný počin provozováním rekreační a nostalgické dopravy na zrušené trati. Tím snad bude ochráněna do dob, kdy se vrátí lepší časy k nazírání na provoz na "neekonomických" lokálkách.