Banská Bystrica, zázrak? Zázrak!!!

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: imhd.sk
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 24. 10. 2006


Odstavená 304ka na Uhlisku Mesto Banská Bystrica si prenajalo od SAD BBDS trolejbusy a trolejové vedenie.


Dňa 24. októbra 2006 prišlo k podpísaniu zmluvy o prenájme 25 trolejbusov, objektov a väčšiny trolejového vedenia medzi spoločnosťami Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a. s. a SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť a. s., ktorá je ich vlastníkom. Je to prvý krok k naplneniu požiadaviek petície za obnovenie trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici. Po získaní licenie na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy by mala mestská spoločnosť Mestská hromadná doprava Banská Bystrica prinavrátiť trolejbusy do ulíc mesta pod Urpínom, ktoré tu naposledy jazdili 31.12.2005.