Mariánské Lázně v pátek 13.

Autor: Michal Fejtl • Fejtl.M(at)seznam.cz
Téma: Články • Vydáno dne: 13. 10. 2006


13. 10. 2006 Pátek 13. října byl tentokráte pro Mariánské Lázně šťastným dnem. Do ulic vyjely s cestujícími první nové trolejbusy 24 Tr z poslední pětikusové dodávky.


Dnes po více než 20 letech nevyjely do ulic trolejbusy řady 14 Tr, ale plně je nahradily 24 Tr. Po městě se tak prohánělo 5 nových vozů v lázeňském nátěru a dva starší trolejbusy té samé řady. Mohli jsme vidět vozy 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57. Na jedné straně krásný, na druhé straně smutný pohled. Ano, i Mariánské Lázně se dočkaly nové dodávky trolejbusů, díky Městu a Evropské Unii. Bohužel, nic není zadarmo, a tak vozy č. 48 a 50 jsou již vyřazené a připravené k prodeji. Moje prognóza zní jasně, vozy typu 14 Tr zde již končí. Ale v ulicích můžete i nadále občas potkat vozy 45 a 49. EU poskytla dotace na nové trolejbusy pod podmínkou, že se počet cestujících přepravených trolejbusy zvýší a bude zavedena nová linka po Plzeňské. Ale jak by se mohlo zdát, trolejbusový provoz v Mar. Lázních není zcela zachráněn. Máme sice nové trolejbusy, které jsou chloubou našeho města, ale trolejové vedení je stále takové jako před 30 lety. Bohužel peníze na nové „dráty“ nejsou a tak musíme doufat, že než se peníze najdou, nespadnou. Také velká změna přišla do organizace MHD. Město si skrz nové trolejbusy zajistilo 60% vlastnictví MHD a zbytek (40 %) patří Dopravnímu Podniku Mar. Lázně. Díky tomu vznikla společnost Městská doprava Mar. Lázně s. r. o. Před Městem stojí ale mnoho problémů. Musí vyřešit personální i finanční záležitosti své nové společnosti. To byla současnost, ale co nás čeká v nejbližší budoucnosti?

Je to především změna odbavovacího systému, pak nové jízdní řády, informační systémy pro cestující, nové linkové vedení, rozšíření provozu (navýšení spojů a linek) a další změny, které jsou nezbytné pro kvalitní a standardní provoz MHD. Jednou ze zajímavostí i je, že do Velké Hleďsebe musí jezdit celotýdenně trolejbus. S provozem trolejbusů do Hamrníků na dieslelmotor se ale bohužel nepočítá. Změna v počtu vozidel není jen u trolejbusů, i u autobusů. Byl vyřazen autobus Karosa B732 CH 99-22 v souvislosti s tím, že trolejbusový park se zvýšil a tak není zapotřebí vydržovat tak velkou flotilu autobusů v Mar. Lázních.

Přehled vozového parku

Trolejbusy Autobusy
14 Tr 45, 49 Karosa B732.1666 - CH 95-77
24Tr 51, 52 Karosa B932.1676 - CHA 01-90 a CHA 04-09
24TrC 53, 54, 55, 56, 57 Karosa Citybus CHA 39-69 a CHI 11-47
  SOR B10,5 1K0 0108

Na závěr bych chtěl upozornit, že náš provoz je (opět) na začátku a že zdaleka nedosahuje takových kvalit, jaké jsou v ostatních městech s MHD. Po 14 letech úpadku morálního i hmotného v naší MHD se začíná od nuly. Až se Městské dopravy opět vrátí „dopravácký duch“, bude vyhráno - bohužel, v současnosti tam stále chybí.

Fotogalerie


Malá pozvánka

Sdružení pro mariánskolázeňské trolejbusy připravuje na 3. 12. 2006 opět, již počtvrté Mikulášský trolejbus, snad se letos i Mikuláš podívá do Hamrníků.
Michal Fejtl
předseda Sdružení pro mariánskolázeňské trolejbusy