Nerealizovaný trolejbusový provoz v Táboře

Autor: Dominik Šipr •
Téma: Projekty • Vydáno dne: 25. 09. 2006


V 80. letech se jako v mnoha městech, tak i v Táboře počítalo se zavedením trolejbusové dopravy. Bohužel, jak v Táboře, tak i ve většině městech nebyla trolejbusová doprava realizována.


Se zavedením trolejbusové dopravy se v Táboře počítalo už od roku 1959 a byly vystaveny sloupy pro trolejové vedení na točně Sezimovo Ústí II. Dále se počítalo v 80. letech a nejreálněji v 90. letech, kdy se uvažovalo o elektrifikaci téměř všech linek MHD ve třech etapách včetně míst, kam jezdí jen pár spojů denně. Bohužel, v roce 1995 byl projekt zamítnut. V roce 2002 se znovu objevily úvahy o zavedení elektrické trakce s využitím duobusů, ale z toho také nakonec sešlo. Je to veliká škoda, protože právě zde je velmi dobré místo na tento systém MHD. I kdyby se duobusy neujaly, tak značná část linek by mohla být převedena do trolejbusové trakce. Byly by to páteřní linky 10 - 16 a 50.

Doufejme jen, že se tu v budoucnu podaří zavést trolejbusovou dopravu, protože téměř jen to chybí k dokonalosti systému městské dopravy v Táboře.