Naklápěcí technika v Bosně

Autor: InkA • ivanek.ko(at)centrum.cz
Téma: Vozidla • Vydáno dne: 24. 08. 2006


Bosenské železnice vyhlásily vítěze soutěže na dodání naklápěcích jednotek. Kontrakt za 67,6 mil euro (cca 1,9 mld Kč) na dodávku devíti vlaků vyhrálo konsorcium Talgo.


Flotila devítivozových naklápěcích vlaků bude financována za pomoci bank a jedná se o první vlaky nakupované společností BHZJK (železnice Bosny a Hercegoviny). První čtyři vlaky pro noční spojení budou dodány v roce 2010, zbylé vlaky pro denní provoz o rok později. Kontrakt obsahuje i dodávky náhradních dílů a údržbu. Železnice Bosny a Hercegoviny se v současnosti snaží napravit všechny škody na síti z dob války. Dodávka vlaků má přijít ve chvíli, kdy tratě již budou plně provozuschopné.