Banská Bystrica, nový cestovný poriadok

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Zdroj: bb.imhd.sk
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 09. 08. 2006


Mesto Banská Bystrica schválilo nový cestovný poriadok MHD v Banskej Bystrici dopravcu SAD Zvolen, ktorý vstúpi do platnosti 20. augusta 2006. Trasy viacerých linek sa oproti pôvodnému návrhu viac či menej zmenili. Pozitívnou informáciou je fakt, že bývalé trolejbusové linky ostali bez zmeny trás, okrem linky č. 8, ktorá bola zrušená. Nádej na obnovenie trolejbusovej dopravy teda stále existuje. Nové cestovné poriadky boli zverejnené na stránke www.mhdbb.sk.