Cheb - budoucnost MHD

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 23. 06. 2006


Kloubové autobusy MHD Dalších 6 let bude v Chebu zajišťovat městskou dopravu dosavadní dopravce, Autobusy Karlovy Vary a.s. Radnice totiž zrušila navrhované výběrové řízení v němž chtělo město posoudit i návrhy jiných zájemců o provozování městské dopravy. Při jednání s provozovatelem MHD se podařilo dosáhnout dohody. Město si ve smlouvě vymínilo podmínky, které bude muset provozovatel splnit. Například stabilizaci ceny jízdného na současné hodnotě, kdy běžné jízdné stojí deset korun, pro držitele čipové karty jen 7,- Kč.


Nejpozději od ledna 2007 bude upraveno linkového vedení MHD, kdy díky jinému systému linek dojde k jejich snížení ze současných 12 na 7. Vzhledem k tomu, že díky novému linkovému vedení dojde k úspoře turnusové potřeby vypravovaných autobusů (místo dnešních čtrnácti jich bude stačit dvanáct), bude mírně navýšen počet ujetých kilometrů. Zadání města také obsahuje podmínku, aby byly postupně pořizovány jen nízkopodlažní autobusy. Rychlost obměny vozového parku však bude záviset na finančních možnostech.