Královéhradecký kraj málem podepsal smlouvu s ČD na 15 let

Autor: Reskátor • info(at)dopravni.net
Zdroj: Česká televize
Téma: Články • Vydáno dne: 21. 06. 2006


Královéhradecký kraj odložil podpis smlouvy s Českými drahami o zajištění regionální osobní přepravy, kterou zamýšlel podepsat v pátek 16.6.2006. Hejtmana Pavla Bradíka k tomu přiměl protest soukromých dopravců, kteří se o nezveřejněném záměru kraje náhodou dozvěděli. Vadí jim totiž, že by dráhy na jejich úkor posílily své dominantní postavení a navíc bez soutěže.Pokud by Královéhradecký kraj smlouvu s Českými drahami v pátek v tichosti podepsal, jako by jim na patnáct let slíbil pět miliard korun dotací na osobní přepravu. Soukromým dopravcům kraj o smlouvě neřekl.

Jak uvedla Česká televize, o smlouvě s Českými drahami prý nevěděli ani někteří zastupitelé. Na programu zasedání zastupitelstva totiž smlouva není. Dokonce i hejtman Královéhradeckého kraje Pavel BRADÍK, ČT sdělil, že domnívá, že by podpis smlouvy zvýhodnil jednoho přepravce vůči druhým. Soukromý dopravce Petr ŠIMRAL uvedl: „Jako hejtman přislíbil, že jako svolá jako dopravce jako přípravu další smlouvy a já jsem jako s výsledkem jednání jako spokojen.“