ZSSK prevzala železničnú dopravu na trati Zohor - Záhorská Ves

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: http://www.slovakrail.sk/generate_page.php?page_id=1371
Téma: Články • Vydáno dne: 29. 05. 2006


BRATISLAVA (29. mája 2006) - Oddnes je opäť obnovená osobná železničná doprava na trati Zohor – Záhorská Ves, kde bude jazdiť 9 párov osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Prvý vlak odchádza zo Zohoru o 5.13 h a zo Záhorskej Vsi o 4.47 h. Posledný vlak odchádza zo Zohoru o 21.09 h a zo Záhorskej Vsi o 20.30 h.
Vlaky budú premávať len v pracovné dni, a cez víkend môžu cestujúci využívať autobusovú dopravu.
Železničnú prevádzku na trati Zohor – Záhorská Ves zabezpečovala od leta 2003 Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť. Od decembra 2005 však boli vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou. Preto ZSSK prevzala na základe zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom prevádzku s tým, že sa na tejto trati opäť obnoví železničná doprava. Ide o prvý projekt, a to aj vďaka iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja, kedy dôjde k harmonizácii dopravy, keďže došlo k eliminácii autobusových spojov, ktoré tu jazdili súbežne s vlakmi.