Ekologické argumenty zdůrazňují omšelá klišé (1)

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Dopravní noviny - Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 20. 05. 2006


Velký Osek V Dopravních novinách č. 15/06 byla uveřejněna zpráva o programu Strany zelených pro odvětví dopravy. Někteří z jiných stran budou chtít konkurovat. Chce to však míru: takzvané ekologické argumenty - železnice platí dopravní cestu, silniční doprava ne, železnice je ekologičtější, má kapacity, silnice ne a podobně - jsou často jen omšelá klišé.Železnice totiž dopravní cestu z podstatné části neplatí - činí tak stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Úhrada za dopravní cestu je nedostatečná, infrastruktura chátrá. A co mají České dráhy platit, na to si často půjčí nebo se to přenese na SŽDC. Naopak silniční doprava platí daně podstatně převyšující náklady na dopravní cestu. Zátěž je ovšem rozložena nerovnoměrně - osobní vozidla platí více a nákladní méně, než odpovídá externalitám. To by mělo napravit - a po změně vlády zcela jistě napraví - výkonové mýtné, jehož cílovou variantou je elektronické výkonové mýtné - samozřejmě družicové. Jen by bylo zapotřebí upravit majetkovou odpovědnost za pokračování smlouvy, kterou soud zpochybnil. Principy zpoplatnění - ať již časovými poplatky, které ovšem nepokryjí náklady na infrastrukturu, pokud se nezmění poměr dělení spotřební daně ve prospěch dopravy (zatím je český podíl na dopravu jeden z nejnižších v EU) - byly již stanoveny s platností od roku 2008, další změna v EU se předpokládá, snad v roce 2012 či 2013. V předvolební agitaci by se tedy měl spíše objevit slogan typu: "Až znovu vyhrajeme volby v roce 2010, budeme prosazovat..." Takové formulace by byly dobré i u jiných návrhů, které jsou v rozporu s právem EU.

 

České dráhy hledají, jak zastřít náklady

V České republice došlo k pozoruhodnému jevu: zatímco v jiných zemích EU a USA se politici snaží stále více vysvětlovat veřejnosti, tedy daňovým poplatníkům, výši a strukturu nákladů veřejných podniků, protože na ně se soustřeďuje pozornost při regulaci rozpočtových výdajů, v ČR zatím České dráhy hledají formy jejich zastření. Ukáži na několika příkladech, jak se tyto snahy projevovaly. Ještě jako ministr dopravy a spojů jsem projednával se zástupcem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Royem Knightonem možnost úhrady rozboru hospodaření Českých drah, aby bylo možné připravit podnikatelský plán nepřekračující schválené limity výdajů z veřejných rozpočtů. Tato snaha souvisela se zřejmě první kritickou zprávou o vývoji hospodaření Českých drah, kterou vláda přijala. Roy Knighton zdůraznil, že je již na grant z EBRD pozdě, protože její plán již byl schválen. Navrhl ovšem, že by bylo dobré požádat prezidenta US Trade and Development Agency (USTDA) Josepha Grandmaisona, protože USTDA prostředky má. Grant ve výši 400 tisíc USD se skutečně podařilo projednat, a to ve dvou etapách: l v první etapě na rozbor hospodaření ČD - ještě v roce 2000 - 250 tisíc USD, l v druhé etapě na zpracování podnikatelského plánu ČD již na rok 2001 a samozřejmě na rok 2002. Na poskytnutí grantu byla uzavřena mezivládní smlouva. Za českou stanu ji podepsal ministr dopravy a spojů, za vládu USA tehdejší velvyslanec USA v České republice. U každé smlouvy za USA jsou svědci: byla jím ekonomická radová velvyslanectví, za českou stranu já. Ovšem vlády míní, železniční lobby mění: vedení Českých drah, které vždy odmítalo zprůhlednit hospodaření (co je do něj veřejnosti, i když je platí!), rozhodlo, že vybrané poradenské firmě neposkytne žádné podrobnější informace o hospodaření, protože představují předmět podnikatelského či obchodního tajemství.

 

Výsledky se nezlepšují

Problematické výsledky hospodaření - příjmy drah z dotací, blížící se dvěma třetinám veškerých příjmů, v porovnání s jinými železničními dopravními podniky EU extrémně nízká produktivita práce v základních provozních ukazatelích na pracovníka - zůstaly zachovány. Vlastní rozbory jsem si ověřoval porovnáním s etapovými výsledky grantu Masarykovy univerzity v Brně: výsledky se nezlepšují - jde stále o 62 procent úhrady z veřejných rozpočtů. Významné znepřehlednění se týká monopolního provozování dopravní cesty Českými dráhami, a. s. Stav narušující konkurenční prostředí nastal v důsledku pozdního rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stížnosti skupiny poslanců a senátorů na některá ustanovení zákona o transformaci ČD. Bylo nutné odložit rozhodnutí do konce platnosti smlouvy, tedy do konce loňského roku, avšak smlouva proti právu EU i rozhodnutí Ústavního soudu byla znovu prodloužena. Ve věci, zda zlepšit atraktivnost železnice dalším zvyšováním přídělů z veřejných rozpočtů, jsem samozřejmě skeptik. Dráhy musejí začít podnikat a tam, kde nedokážou s předem stanovenou dotací vyžít, musí prostě příslušný segment trhu opustit.