ČD, ze zasedání dozorčí rady ...

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Železničář
Téma: Články • Vydáno dne: 19. 04. 2006


V pořadí 49. řádné zasedání Dozorčí rady ČD, a. s., se uskutečnilo 4. dubna 2006 v budově Ministerstva dopravy ČR. Jako jeden z bodů byla projednávána „Zpráva o mediální práci ve druhém pololetí 2005“

Dozorčí rada vyslovila uznání za mediální práci v uvedeném období. Ocenila rovněž zpracování materiálu a dobře připravenou diskusi o přínosu a nákladech. V této souvislosti vzala na vědomí, že i negativní reklama - ke které došlo v důsledku závad na pendolinech - má svůj příznivý vliv na obecné povědomí; dnes už snad není v Česku nikdo, kdo by nevěděl, že existuje pendolino a České dráhy.

Nu, co dodat. Snad jen, že nevím zda se mám smát nebo plakat ...