Ad: Masopust poprvé v parním vlaku

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Železničář 10/06|David Lipovčan, systémový specialista KC ČD
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 20. 03. 2006


Stavědlo v LochovicíchPříprava této akce začala prvním oslovením krajského centra ČD Praha již na přelomu listopadu a prosince, a to prověřením možností, zejména kapacity tratě Zadní Třebaň - Lochovice.Připravený jízdní řád s lokomotivou řady 434.2 v naší nabídce respektoval pravidelnou a Středočeským krajem řádně zaplacenou dopravu cestujících vlaky ČD. Středočeský kraj regionální vlaky dotuje nemalou částkou a zajištění jejich včasné jízdy je proto přednostní. Další zvažovaná lokomotiva ČD 310.072 byla včetně čtyř vozů ještě levnější než externí dopravce, ale v požadovaných časech jízdy nemohla být pro její maximální rychlost 40 km/h a výkon přidělena volná kapacita dopravní cesty. Jízdní řád vyžadoval rychlejší a silnější lokomotivu, proto byla projednána mimořádná přechodnost pražské lokomotivy 434.2186, která by po této trati mohla jet 50 km/h a bez výrazného zpomalování ve stoupáních, ovšem za vyšší cenu. ČD jako seriozní partner nemohou přijmout objednávku, která by omezovala jiné vlaky.

Objednavatel poté oslovil externího dopravce, který nasadil slabší a pomalejší lokomotivu. České dráhy jako provozovatel dopravní cesty jsou povinny pustit na trať externího dopravce a zajistit pod sankcemi včasnost jízdy dle přidělené kapacity dopravní cesty, když však externí dopravce naruší jízdu vlaku ČD, je náhrada téměř nevymahatelná. Tato masopustní jízda pomalou a málo výkonnou lokomotivou rozvrátila dopravu nejen na trati 172 (zpoždění i 30 min), ale díky snaze o zajištění přípojů byl splněný grafikon rozvrácen i v širokém okolí. Podobný případ se minulý rok stal při jízdách externích dopravců např. okolo Peček, kdy téměř zkolabovala doprava na trati 011.

Neumětely
Vlak projížděl i mýtickou zastávkou Nemumětely ...
Foto Tomáš Mykl

Externí dopravce prezentoval „masopustní“ jízdu jako neveřejnou, přesto bez vědomí ČD vyvěsil ve stanicích nikým neschválený jízdní řád, o kapacitu dopravní požádal s důrazem na nezpracování jízdního řádu (přišlo by se na to, že kapacitu nelze přidělit). Na místě pak trval na dodržení svého neschváleného jízdního řádu.

Dá se říci závěrem, že spokojeni byli účastníci zvláštní jízdy, externí dopravce a objednavatel bez ohledu na ostatní cestující a jiné dopravce. Nejedná se o věc neobvyklou, kdy při jízdě externího dopravce jsou České dráhy jako dopravce diskriminováni.