Papírové trolejbusy

Autor: Štěpán Esterle • stepan.esterle(at)dopravni.net
Téma: Papírové modely • Vydáno dne: 09. 03. 2006


Modelové trolejbusy MHD od Petra Kudreje.


14Tr

14tr
14Tr0_b 14tr0 bílý
14Tr01SU_b 14tr01SU bílý
14Tr05_b 14tr05 bílý
14Tr08_b 14tr08 bílý
14Tr10_b 14tr10 bílý
14Tr11_b 14tr11 bílý
14Tr05_Ova3228 14tr05 3228 v nátěru DPO
14Tr11_ML49 14tr reklama oplatky Kolonáda (Mariánské Lázně)
Návod ke stavbě trolejbusu 14Tr
Návod ke stavbě trolejbusu 14Tr0

14TrM

14Tr17M_b 14tr17M bílý
14Tr17MS_130kW_b 14tr17MS bílý (fikce)
14TrM2_b 14trM dvoudvéřový (fikce)
14TrM_Tp154 14trM DP Teplice ev.č. 154
Návod ke stavbě trolejbusu Škoda 14TrM

15Tr

15tr
15Tr_b 15tr bílý
Díly pro 15Tr díly pro 15Tr
Návod ke stavbě trolejbusu 15Tr

15TrM

15TrM_b 15trM bílý
15TrMa_b 15trM bílý (verze 2)
15TrMb_b 15trM bílý (verze 3)
15TrM_Plz478 15trM 478 PMDP
15TrM_OSp sci-fi 15TrM ASY-k
Díly pro 15TrM díly pro 15TrM
Díly k 15TrM_OSp díly pro 15TrM ASY-k
Návod ke stavbě trolejbusu 15TrM

Škoda-Sanos

Sanos
Sanos_b Sanos bílý
Díly pro Sanos díly pro Sanos
Návod ke stavbě trolejbusu Škoda - Sanos

24Tr Irisbus

24tr
24Tr_bc 24tr bílý
24Tr_prototyp 24tr prototyp
Návod ke stavbě trolejbusu 24Tr