Česká Lípa - optimalizaci šetří kontrolní výbor

Autor: Miroslav Růta • (at)
Zdroj: Eva Vlastníková, Českolipský deník
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 09. 02. 2006


O zavedení optimalizace se hovoří již od září roku 2004

Česká Lípa - Postupem odboru dopravy městského úřadu při řešení optimalizace městské dopravy se nyní zabývá kontrolní výbor. Na něj se totiž obrátila firma Vett, která městskou dopravu provozuje, se žádostí o prověření postupů odboru dopravy.„Snažíme se o dosažení dohody o dodatku ke stávající smlouvě, která se týká upřesnění způsobu vyúčtování záloh a o zavedení projektu optimalizace“vysvětlila ředitelka firmy Vett Eva Homolková. „Veškeré naše snahy a návrhy jsou bohužel bez odezvy a končí na odboru dopravy,“ uvedla.
Problém se tedy týká dvou oblastí. Smlouvy a optimalizace městské dopravy. O zavedení optimalizace se hovoří již od září roku 2004. Město nechalo zpracovat studii dopravy a jednou z věcí, které z ní vyplývají, je také potřeba změny v městské hromadné dopravě. „Od té doby jsme odborem dopravy odbýváni, že se o optimalizaci bude jednat až po vyřešení situace kolem finančních prostředků spojených s provozem MHD,“ popsala Eva Homolková.
Podle ředitelky o neochotě zavést optimalizaci hovoří i fakt, že v říjnu 2005 požádali odbor dopravy o udělení licencí na dvě linky, které by vozily zaměstnance do firem, které mají sídlo v průmyslové zóně. „Odbor dopravy se pokusil tento záměr zmařit tím, že radě města změnu nedoporučil,“ pokračuje ředitelka.
Vedoucí odboru dopravy městského úřadu v České Lípě říká, že na veškerou korespondenci a podněty, které jsou směřovány na odbor dopravy od firmy Vett, reagují. „Situací se zabývá kontrolní výbor, přesněji pracovní skupina pod vedením JUDr. Marie Vítkové,“ poznamenal předseda kontrolního výboru Václav Svatek. „ První výsledky kontroly už pracovní skupina předložila, celkovou zprávu se všemi vyjádřeními budeme mít za měsíc,“ dodal Václav Svatek.