Banská Bystrica - dva dny po té ...

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Téma: Články • Vydáno dne: 04. 01. 2006


Cestujúci versus B741 Tak a je to tady. Banská Bystrica se konečně dočkala zrušení trolejbusů, o kterém se zprvu tak nenápadně, později poměrně hlasitě mluvilo. V současné době se dá situace charakterizovat jediným způsobem – chaos. Popravdě ani jedna ze zúčastněných stran (město – dopravce BB DS – dopravce SAD ZV – nezávislí dopraváci) není bez viny.Samozřejmě největší podíl na současné situaci má bezesporu město, které se o dopravu staralo jako o okrajovou záležitost a následně vše „vyřešilo“ naprosto ukvapeně a nekoncepčně s řadou hrubých systémových chyb.


Zvolenská Karosa C744 ZV-902AY na Námestí slobody.
Foto LUK

Původní dopravce BB DS a.s. byl prvotní příčinou, tedy jeho nekvalitní služby, a pocit, že si může vše dovolit. Nyní, kdy by na svoji stranu třeba mohl i získat sympatizanty, díky nesmyslně zrušeným trolejbusům, se chová jak malé děcko vynucující si pozornost hloupými šprajcy.


VK-715AL patriaca SAD Zvolen, závod Veľký Krtíš.
Foto LUK

Nový dopravce SAD ZV nese vinu zase tím, že přijal zakázku, o níž musel vědět, že ji není schopen zabezpečit. Díky tomu v Banské Bystrici nejen nejezdí trolejbusy, ale více méně ani městská doprava. Navíc díky urputné snaze Zvolenčanů zabezpečit dopravu a nepřiznat skutečnost, že nejsou schopni smlouvu splnit, dochází k jednomu porušování zákonů za druhým.


Mikulášska Karosa B741 LM-337AC v spoločnosti zvolenskej Karosy C744 ZV-831AY na Uhlisku
Foto LUK

A nezávislí dopraváci, tedy příznivci dopravy, také nejsou v této chvíli bez viny, byť jejich vina je v porovnání s těmi předchozími, symbolická. Již nejméně od začátku roku 2005 bylo zřejmé, že systém městské dopravy spěje ke krachu. Zde měly okamžitě nastoupit tak zvané nevládní organizace – občanská sdružení, která by na podobný problém razantně upozornila a ukázala představitelům města směr, jakým se je třeba ubírat.


Úplne nová Karosa C954E (dokonca bez EČV!) označená linkou 42.
Foto LUK

Na současné situaci je nejvíce škodný obyčejný občan. Ten se díky chaosu není schopen dostat do zaměstnání, k lékaři nebo do školy. Díky strašlivému chaosu trpí i trolejbusy, protože pro občany je trolejbusový problém až druhořadý. Ti se potřebují momentálně dostat za svým cílem, lhostejno jak. To, že zde byla promarněna miliardová hodnota, kterou zaplatili z vlastních kapes je logicky nyní nezajímá.


Karosa B741 LM-337AC, patriaca SAD L. Mikuláš, prenajatá SAD Zvolen, na linke MHD v Banskej Bystrici...
Foto LUK

Mnoho lidí si neuvědomuje, že veřejná doprava je vizitkou obce, dokonce bez nadsázky lze říci, že je jejím barometrem. Když začíná úpadek města, vždy se jako první omezení dotkne veřejné dopravy. Zde jsou redukce zpočátku nejméně viditelné, ve svém konečném důsledku je naopak pád veřejné dopravy totálně destruktivní pro celý organismus města. Nad tento základní systém právě jako největší „čidlo“ právě vyčnívají trolejbusy. Proč? Protože trolejbusy jsou velmi citlivé na organizaci dopravního systému. Dokáží totiž dopravu velmi zefektivnit, když se to umí. Ale naopak pěkně prodražit, když se to neumí. I v této položce je ohromný přínos trolejbusů. Dokáží být prostředníkem pro optimalizaci dopravy, v mnoha případech dokáží i zabránit rozpadu systému MHD z páteřních linek až na jednotlivé spoje po ojedinělých trasách.

Fotogalerie