Vyhlásenie SAD BBDS a.s. k prevádzkovaniu MHD v Banskej Bystrici

Autor: Administrátor • webmaster(at)dopravni.net
Zdroj: SAD BBDS, a.s.
Téma: Články • Vydáno dne: 29. 12. 2005


Konec trolejbusůPoslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 13. decembra 2005 rozhodovali o výbere prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy od roku 2006 na základe ponúk dvoch dopravných spoločností v zmysle podmienok verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej mestom. Konštatujeme, že predložené ponuky boli neporovnateľné, a tým bolo znemožnené aj ich relevantné vyhodnotenie. Výsledkom rokovania je uznesenie, ktoré odporúča primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu na výkon mestskej hromadnej dopravy s dopravcom SAD Zvolen, ktorý v ponuke neuvažuje s prevádzkovaním trolejbusovej dopravy v meste.


SAD BBDS, a.s. v ponuke jednoznačne deklaruje zachovanie trolejbusovej dopravy v systéme zabezpečenia MHD, lebo v porovnaní s autobusovou dopravou z hľadiska hodnotenia dopadov na životné prostredie v meste je jej postavenie nezastupiteľné a nespochybniteľné. Zavedeniu trolejbusovej dopravy v meste predchádzali dôkladné štúdie a analýzy, lebo išlo o investíciu, ktorá bude prínosom pre mesto a jej obyvateľov niekoľko desaťročí. Banská Bystrica bola tretím mestom na Slovensku po Bratislave a Prešove, kde sa zaviedla trolejbusová doprava. Následne ju zaviedli ako perspektívny druh mestskej dopravy aj v Žiline a Košiciach.

Rozhodnutie o jej zrušení je krátkozraké a neprofesionálne, nehovoriac o zmarení investície, ktorá by v súčasných cenách vyžadovala cca 1 miliardu korún. Veď tento druh dopravy sa zavádzal s víziou ďalšieho rozvoja ako nosný systém liniek MHD v meste, o čom jednoznačne svedčí rozvoj trolejbusovej dopravy v Žiline a Prešove.

SAD BBDS, a.s. už v roku 2002, následne pri rokovaniach o prevádzkovaní MHD v auguste 2004 a na prelome rokov 2004/2005 a posledne v ponuke do spomínanej obchodnej súťaže na prevádzkovanie MHD deklarovala ochotu vytvoriť spoločný dopravný podnik MHD, ktorý by vykonával mestskú autobusovú a trolejbusovú dopravu. Tento krok by zároveň znamenal vytvorenie podmienok na rozvoj trolejbusovej dopravy s možnosťou získania dotácií na jej financovanie z fondov Európskej únie do výšky 50% z celkových investičných nákladov. Zároveň s rozvojom trolejbusovej dopravy by sa dosiahlo aj zníženie nákladov na prevádzku MHD.

SAD BBDS, a.s.

(krátené)