Banská Bystrica

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: autoři imhd.sk
Téma: Popis provozů • Vydáno dne: 16. 12. 2005


1001 a 1005 Krajské město Banskou Bystrici najdeme již 3/4 tisíciletí v krásném prostředí uprostřed hor, téměř ve středu Slovenska. V roce 2005 totiž toto devadesátitisícové město oslavilo plných 750 let své existence, a jak již jméno napovídá, za vznik města můžeme vděčit hornictví. Starobylé domy zámožných měšťanů patří mezi nejhodnotnější renesanční budovy na Slovensku, městské jádro je dokonce vyhlášeno Národní kulturní památkou. Ve 20. století Banská Bystrica také vešla do našeho povědomí jako centrum Slovenského národního povstání, které ji v minulosti pomohlo k zařazení mezi prestižní města.Z pohledu dopravního je Banská Bystrica také velmi zajímavé město. První vlak sice do Bystrice dorazil od Zvolena již 3.9.1873, ale poslední trať byla uvedena do provozu až před Vánoci 1940, kdy byla dokončena velmi náročná horská trať Banská Bystrica – Dolná Štubňa. Tato trať byla sice již projektována v roce 1870, ale díky své stavební náročnosti a nemožnosti docílit tehdy předepsaného maximálního stoupání 16‰, bylo od stavby upuštěno.

O elektrické městské dopravě se začalo uvažovat již ve 30. letech 20. století, kdy byl zájem ze strany pracovníka městské elektrárny na vybudování moderní trolejbusové tratě. Nicméně k naplnění jeho snah nedošlo, Banská Bystrica si musela na trolejbusy počkat dlouhých 50 let. Až teprve v roce 1984 začala konečně výstavba trolejbusových tratí. V té době také začala výstavba trolejbusů v Trenčíně, připravovaly se nové slovenské provozy v Žilině, Martině, Nitře a Košicích. Protože ani v době minulé nebylo peněz nazbyt, navíc byl ještě problém s nedostatkem stavebních kapacit, došlo k redukci plánů a nakonec trolejbusy obdržela jen některá města. Absolutní jedničkou v tomto počinu byla právě Banská Bystrica, kde bylo rozhodnuto uvést trolejbusy do provozu v předvečer 45. výročí Slovenského národního povstání. Díky tomu byla výstavba trolejbusů v Trenčíně zastavena, přípravy v Žilině a Košicích pozdrženy a projekty na sítích v Martině a Nitře stornovány.

První trolejbus slavnostně vyjel do ulic Banské Bystrice 24.8.1989 za účasti mnohých celebrit tehdejší vládní garnitury, kteří opojeni slávou a borovičkou ani nevnímali, že značné množství připravených chlebíčků konzumuje také osoba, nikým z nomenklatury nepozvána – Jiří Hertl :-) Další tratě postupně přibývaly v roce 1990, 1994 a naposledy v roce 2004 krátká trať k hypermarketu TESCO. Celkem 36 trolejbusů zajišťují dopravu v centru a v jihozápadní části města na 26 km tratí. Vzhledem k tomu, že se nerealizovalo zatrolejování severní části města, trolejbusy zajišťují asi jen třetinu výkonů v městské dopravě.

Rozhodně se ale nedá říci, že by celých 16 let provoz stagnoval bez údržby. Byly vyměněny výhybky za rychloprůjezdné, byly modernizovány měnírny i mnohé trolejbusy. Problematické je však vlastnictví tratí a vozidel, z nichž sice nemnohé patří městu, ale podstatnou část vlastní SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s. Dle názoru místních cestujících se MHD ubírá do velké propasti, umírá. U téměř stotisícového města se jedná o mimořádně vážný stav. Proč se tomu tak děje? Velmi vysoké jízdné, výhradní nástup předními dveřmi a z toho plynoucí dlouhé odbavování na zastávkách, dlouhé intervaly. Navíc představitelé města si myslí, že městská doprava může ekonomicky fungovat bez jakýchkoli finančních příspěvků města. Jak je patrné, banskobystrický problém není problémem technickým, ale politickým.


Přednádražní prostor v Banské Bystrici
Foto Furčan

Bohužel přístup jak radnice, tak posledního provozovatele MHD – BBDS a.s. v prosinci vyústil v tragedii, která sice byla očekávaná, ale přesto šokující. „V utorok 13.12.2005 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorého jedným z bodov programu bol aj výber prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici pre rok 2006. Poslanci MsZ uznesením odporučili primátorovi Mesta uzavrieť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri zabezpečovaní MHD so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD), a. s., Zvolen. Hlasovania sa zúčastnilo 24 poslancov. Za bolo 18 poslancov, proti traja a zdržali sa traja. Toto uznesenie má len odporúčací charakter, ale v prípade, že primátor bude konať v jeho zmysle, tak to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať koniec prevádzkovania trolebusovej dopravy v meste pod Urpínom, nakoľko nový prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici s ich ďalšou prevádzkou neráta.“

A tak to zatím vypadá, že s koncem roku 2005 nastane i konec banskobystrických trolejbusů. 31.12.2005 totiž poslední trolejbus zatahl do vozovny a co bude dál, nikdo neví ...

Odkazy