Skúsenosti z prevádzky trolejbusovej dopravy v Poľsku

Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk • mbartlo(at)mw.mil.pl
Zdroj: Mikołaj Bartłomiejczyk, Gdynia
Téma: Články • Vydáno dne: 20. 12. 2005


Prvá jazda trolejbusu na sídlisko Dąbrowa v meste Gdynia dňaKoniec dvadsiateho storočia bol pre poľské trolejbusy veľmi ťažký. V priebehu desiatich rokov z pôvodne šiestich trolejbusových systémov ostali iba tri.V roku 1990 bola po iba dvoch rokoch (!!) fungovania zrušená sieť v Dębicy, v roku 1995 bola zastavená prevádzka vo Varšave a v roku 1998 v meste Słupsk. Situácia v ostatných troch mestách tiež nebola najlepšia. Našťastie, podarilo sa zachrániť zvyšné prevádzky pred zrušením - skúsme sa pozrieť, ako dnes vyzerá situácia s trolejbusmi v Poľsku.

1. Gdynia

Gdynia je to severopoľské, prímorské mesto s 250 tis. obyvateľmi. Trolejbusová sieť v meste Gdynia bola odovzdaná do premávky v roku 1943 a dnes je najväčšou trolejbusovou prevádzkou v Poľsku. Na začiatku 90-tych rokov bol hlavným problémom veľmi veľká poruchovosť trolejbusov spôsobená katastrofálnym stavom trolejového vedenia – preto boli trolejbusy obyčajnými občanmi považované za „prekážky na cestách“.

V 1992 roku sa začala reforma Gdynskej MHD. Základom tejto reformy bolo oddelenie oblasti prevádzkovania MHD od oblasti riadenia MHD a umožňovanie vstupu súkromných dopravcov na trh MHD. V roku 1992 vnikol ZKM Gdynia, čiže „Zarząd Komunikacji Miejskiej” – je to mestsky útvar, a jeho účelom je riadenie MHD: pripravovanie cestovných poriadkov, predaj lístkov, správa dopravného dispečingu. Reforma pokračovala ďalej, v roku 1995 vznikol prvý súkromný dopravca „PA Gryf“. V roku 1998 bol z doterajšieho podniku PKM Gdynia vyčlenený samostatný podnik trolejbusovej dopravy „PKT Gdynia” – Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej”. Vďaka tomu bolo možné lepšie riadiť trolejbusovú dopravu, čiže zlepšiť efektívnosť trolejbusov.

Hlavné úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť počas fungovania PKT Gdynia:

2. Tychy

Dá sa povedať, že dnešná situácia v Banskej Bystrici je podobná situácii v Tychách spred niekoľkých rokov. Tychy sú 100-tisícové mesto na juhu Poľska. Trolejbusová prevádzka bola otvorená pre cestujúcich v roku 1982. Dnes je v Tychách 22 trolejbusov, v špičke premáva asi 15 trolejbusov na piatich linkách.

V roku 1998 sa poslanci v Tychách rozhodli zrušiť trolejbusy. Ešte pred tým bol v Tychách zavedený systém riadenia MHD ako v meste Gdynia a vznikol samostatný podnik trolejbusovej dopravy TLT – „Tyskie Linie Trolejbusowe“. Ako ukázala prax, keď trolejbusy patria samostatnému podniku, tak fungujú efektívnejšie a zrušiť ich nie je už také jednoduché. Na uznesenie poslancov bola rýchla odpoveď: v Tychách vznikol SKOT – Społeczny Komitet Obrony Trolejbusów (Spoločný Výbor Na Obranu Trolejbusov), ktorý upriamil pozornosť na situáciu trolejbusov v rádiu a televízii, pripravoval pro-trolejbusové akcie, a zbieral podpisy občanov proti rozhodnutiu poslancov. Dôsledkom toho radnica ustúpila od obmedzenia trolejbusovej dopravy a dala za úlohu pripravenie štúdie o ďalšom fungovaní trolejbusov prostredníctvom ZKM GDYNIA. Táto štúdia dokázala nutnosť premávky a ďalšieho rozširovania trolejbusov.

Vďaka efektívnemu riadeniu prostredníctvom TLT sa podarilo zmenšiť výdavky na trolejbusy – protitrolejbusová nálada radnice sa zmenšila. Postupne tiež bol obnovený trolejbusový park, zo začiatku trolejbusmi Jelcz, potom boli nakúpene tri Solarisy Trollino 12 (čiastočne z vlastných prostriedkov, čiastočne z prostriedkov štátneho fondu pre životné prostredie). Na budúci rok je objednaný štvrtý Solaris. Tiež sa podarilo postaviť z prostriedkov TLT krátky úsek trolejbusovej trate.

3. Lublin

Ešte na konci 80-tych rokov bola lublinská sieť najdôležitejšou trolejbusovou prevádzkou v Poľsku. Zlé rozhodnutia radnice a obrovský nedostatok prostriedkov spôsobil dnešnú, veľmi tragickú situáciu MHD v Lubline – vrátane trolejbusovej dopravy. V roku 1995 bol zatvorený hlavný trolejbusový úsek siete v centre mesta (ul. Krakowskie Przedmieście), dôsledkom čoho bola výrazne obmedzená trolejbusová doprava, čím aj klesol počet cestujúcich. Súbežne s tým sa veľmi spomalila obnova vozového parku. Jedinou pozitívnou udalosťou bolo roku v 1998 otvorenie krátkeho úseku trate do otočky „Chodźki”, a potom v roku 2001 zakúpenie prvého (žiaľ, zatiaľ posledného) nízkopodlažného trolejbusu v MPK Lublin.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nutných na údržbu trolejbusov a s tým súvisiacim katastrofálnym technickým stavom vozidiel a vrchného vedenia sa v roku 2003 začalo uvažovať o likvidácii trolejbusov. Situácia sa zmenila v roku 2004, keď vznikla možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ. Za pomoci ZKM Gdynia bol pripravený a potom schválený návrh rozvoja trolejbusových tratí. V roku 2005 začal MPK Lublin obnovu vozového parku prostredníctvom generálkovania trolejbusov Jelcz PR110 E za použitia karosérií Jelcz M120. Dokončené sú už prvé tri takéto trolejbusy. Zatiaľ sa však nepodarilo začať realizáciu výstavby nových tratí – pridáva sa k tomu aj neprehľadná situácia na radnici. Bohužiaľ, pravdepodobne sa to v najbližšom čase ani nepodarí. Takže o budúcnosti trolejbusov v Lubline sa ešte definitívne nerozhodlo.

Záver

Ako som sa zmienil na začiatku článku, Poľsko je štátom, v ktorom všeobecne prevládajú protitrolejbusové názory a trolejbusy tak musia stále bojovať o svoju budúcnosť. Možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ našťastie zmenila pohľad poslancov na trolejbusovú dopravu.

V tomto článku som sa pokúšal dokázať, že dokonca aj pri nedostatočných prostriedkoch určených na trolejbusovú dopravu existujú spôsoby na zabezpečenie jej fungovania. Dúfam, že trolejbusy v Banskej Bystrici neskončia tak, ako trolejbusy v Słupsku, kde pri slabom záujme verejnosti a dopravákov bola 14-ročná sieť zrušená....