Místní dráha Lhotka u Mělníka – Střednice

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Téma: Tratě • Vydáno dne: 17. 12. 2005


Lokomotiva 320.029Středničtí občané spolu s občany Vysoké, Bosyně a Mlazic, usilovali od květnu 1872 o zřízení zastávky s nákladištěm na trati Rakouské severozápadní dráhy u Mlazic. Jejich žádost nebyla vyslyšena, ale hned v prvním projektu na výstavbu místní dráhy z Mělníka do Mšena (1895) se objevila také odbočka ze Lhotky u Mělníka do Střednice. Roku 1897 byla na popud obyvatel a průmyslníků mezi Mělníkem a obcí Mšeno vybudována místní dráha Mělník - Mšeno o délce 27 km. K této trati byla vybudována i krátká tříkilometrová odbočná trať z Lhotky u Mělníka do Střednice. Základní kapitál potřebný k výstavbě tratí byl stanoven na 2 643 400 Korun. Z této částky činil příspěvek místních zájemců 737 400 Korun a zbytek tvořila garance České země o výši 72,10% ze základního kapitálu. Za stavbou krátké odbočné trati do Střednice stál tamější cukrovar, který potřeboval kvalitní spojení pro návoz cukrové řepy. Provoz na této trati byl zahájen dne 22. června 1897. Provozem pověřili koncesionáři společnost Rakouské severozápadní dráhy a až v roce 1907 převzaly provoz C.k. Státní dráhy (spolu s provozem na tratích Mšeno-Dolní Cetno a Skalsko-Stará Paka).Po zahájení provozu byli ale občané byli zklamáni. Do Střednice zajížděl jen jeden smíšený vlak v ranních hodinách. To bylo příčinou častých stížností, ale z důvodu slabé frekvence cestujících byly stížnosti zamítány. Zcela opačná byla situace v řepných kampaních, kdy byla zdejší stanice zaplavena vozy s cukrovou řepou a řepnými řízky. Již v roce 1905 musela být postavena další kusá kolej a v roce 1910 rozšířeno nákladiště u této koleje. Středničtí se nevzdávali myšlenek na rozšíření osobní dopravy, dokonce žádali C.k.Státní dráhy o přípoj ke každému vlaku ve Lhotce u Mělníka, což představovalo na tehdejší dobu neuvěřitelných sedm párů vlaků denně. To bylo v tehdejší době nemožné jak z provozních, tak i z finančních důvodů. Nakonec byl zaveden alespoň večerní spoj a v roce 1910 také nedělní odpolední zvláštní vlak z Mělníka přímo do Střednice, jehož zavedení podporoval také Klub turistů pro Mělník a okolí. Nejvíce vlaků – čtyři páry – zajíždělo do Střednice v roce 1921. Na začátku třicátých let zde zůstal opět pouhý jeden pár. Provoz na trati dirigoval výpravčí ze Lhotky u Mělníka. Později, při zavedení D3 na „hlavní“ trati, pak ze Mšena.

Na trati byly pouze dvě stanice, přípojná Lhotka u Mělníka, vybudovaná ve výšce 206 m.n.m., a koncová stanice Střednice s nadmořskou výškou 265 m.n.m.. Trať ze Lhotky do Střednice vedla za stálého stoupání, které dosahovalo hodnoty až 25 promile. Ve Střednici se počítalo s výstavbou stanice se dvěmi dopravními, dvěmi kusými a jednou kolejí s výtopnou. Nakonec zde výtopna postavena nebyla a lokomotivy byly remizovány ve výtopnách v Mělníce a ve Mšeně.

Již v roce 1914 spatřil světlo světa projekt místní dráhy vedoucí ze Střednice přes Kokořín do Dubé. Konkrétnější obrysy však získal až v roce 1920, kdy byla trasa nové dráhy upřesněna – měla vést ze Střednice přes Vysokou, Bosyni a Janovu Ves do Kokořína. Iniciátoři projektu si od nové dráhy slibovali zlepšení dopravy řepy do Mělníka a zkvalitnění dopravy vůbec, neboť okolní silnice byly ve velmi špatném stavu. Doba však již nebyla nakloněna výstavbě místních drah.

Hospodářská krize v letech 1932 - 33 se stala pro trať osudnou - 1. července 1933 byla zastavena osobní doprava. Od roku 1937 byly nákladní vlaky vedeny jako přestavovací podle potřeby. Zaváděny byly jen při řepné kampani, či když si někdo umanul poslat do Střednice kusovou zásilku. Přeprava kusových zásilek však byla až do roku 1947 velmi silná. Po převedení dopravy cukrové řepy na silnici v padesátých a zejména v šedesátých letech doprava značně poklesla, až v roce 1970 byla nákladní doprava zastavena. K úřednímu zrušení trati došlo až o 4 roky později, 1. února 1974 (někdy uváděn i 1. leden 1975). Svršek byl snesen v roce 1978.

Dodnes můžeme v terénu najít mnoho stop po této lokálce - pražce, podkladnice, hraniční kameny, vyvrácené telegrafní sloupy. Z asi 70 % vede po traťovém tělese lesní cesta. Na původních železničních přejezdech se dvěma místními komunikacemi jsou dodnes zachované koleje. Staniční budova ve Střednici je dnes vzorně opravena (až na ta plastová okna) a využívána jako rodinný domek, zůstalo zachováno i střednické skladiště. Snad jediné, co chybí, je nápis s názvem stanice. Vlaky zatím stále potkáme na nádražíčku Lhotka u Mělníka, které je jedním z mnoha na trati 076 Mělník - Mladá Boleslav.

 

Fotografie

Prameny