Chotěboř

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Téma: Popis provozů • Vydáno dne: 26. 11. 2005


SOR C9,5 na lince „MHD“, foto Š.Esterle Dnes více jak devítitisícové město Chotěboř vzniklo z původní osady na odbočce z Liběcké stezky (Žďár n.S.- Čáslav) do Havlíčkova Brodu. První dochovaná písemná zpráva z r. 1265 hovoří o zdejší těžbě stříbra. Na město byla Chotěboř povýšena v r. 1278, avšak přesné založení zdejšího osídlení není známo. Královským městem se stala r. 1331 zásluhou Jana Lucemburského. Chotěboř je rodištěm několika významných osobností: spisovatele Ignáta Herrmanna (jenž má zde pomník), žurnalisty Karla Ningera (rodný dům označen pamětní deskou), slezského buditele Františka Slámy, malíře Zdeňka Rykra.


1. června 1871 přijel do Chotěboře první vlak z Havlíčkova (tehdy Německého) Brodu a prakticky od začátku historie zdejšího železničního spojení se až do padesátých let století dvacátého objevují plány na stavbu dalších železničních tratí, které by z Chotěboře učinily velkou železniční křižovatku. Bohužel kromě několik km dlouhé vlečky do vojenského prostoru Bílek ve 30. letech 20. stol. (1936?) se žádná železniční stavba krom existující tratě Havlíčkův Brod - Rosice nedočkala realizace.

Historie zdejší místní dopravy se zde začíná psát velice brzy, protože již v roce 1880 je dokladována formanská přeprava osob a zboží od nádraží na 1,5 km vzdálené náměstí. Jak pokračoval vývoj zdejší městské dopravy není zatím bohužel autorům známo, lze však předpokládat, že v padesátých letech (asi tak jako v jiných obdobných našich městech) zde byla zavedena autobusová doprava. S jistotou však můžeme říci, že v polovině 80. let dvacátého století spojovala nádraží s městem a průmyslovými závody jedna městská linka, na níž byl nasazován klasický městský autobus ŠM-11. Na lince se platilo zvláštní jízdné 50 nebo 60 haléřů, nástup byl předními dveřmi, odbavování strojkem Setright.

Dnes místní dopravu v Chotěboři zajišťují spoje na příměstské lince 600310 Chotěboř-Maleč-Libice nad Doubravou, z nichž však větší část spojů jezdí jen po městě, avšak jak Libice, tak Nová Ves i Maleč jsou vlastně sousedními obcemi města Chotěboře, tedy jedná se spíše o městskou linku obsluhující některými spoji předměstí.